Ρυθμίσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 2021

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις ρυθμίσεις στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2021: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ