Προαγωγή και Απόλυση μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου 2019-2020

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές/μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων θα προαχθούν στην επόμενη τάξη για το σχολικό έτος 2019-2020.