Οδηγίες για Φυσική,Χημεία,Βιολογία,Γεωγραφία για το γυμνάσιο 2019-2020

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι οδηγίες για τα μαθήματα  των φυσικών επιστημών (βιολογία, φυσική,χημεία,γεωγραφία)