Οδηγίες διδασκαλίας για Βιολογία, Φυσική, Χημεία ,Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Ανακοινώθηκαν οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών για το σχολικό έτος 2018-2019