Βάσεις 2015

Βάσεις 2015: 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β Ημερήσια

Βάσεις 2015: 90% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Α Εσπερινά

Βάσεις 2015: 10% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β Ημερήσια 2014

Βάσεις 2015: 10% ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Β Ημερήσια 2013

Βάσεις 2015:  90% ΕΠΑΛ Α Ημερήσια 

Βάσεις 2015: 10%  ΕΠΑΛ Α Ημερήσια 2014

Βάσεις 2015:  ΕΠΑΛ Α Ημερήσια 2013

Βάσεις 2015: ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Βάσεις 2015: ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)